Balansakter

21.10 - 26.11

Bild #1

Balansakter

Utställningen Balansakter bjuder in till ett lekfullt utforskande av rum, kropp och gravitation – vad händer när det invanda förskjuts?

I samband med Bästa Biennalen 2017 visar Form/Design Center Balansakter.

Erika Janunger är inredningsarkitekt, konstnär och musiker och har i ett längre pågående arbete fokuserat på temat rumsligheter. Tidigare i form av filmiska verk ”Weightless” (2012) och ”Longing to fly/Longing to fall” (2014) som gjorts i samarbete med koreografen Oskar Frisk. Filmerna är allkonstverk där dans, arkitektur, musik och design samverkar till en poetisk betraktelse och uppmaning.

I utställningen visas dessa filmer kompletterat med ett nytt tillägg i form av två scenografier där besökare själva kan experimentera med rörelseövningar. I dessa rum är golven förskjutna, 10 respektive 90 grader, och besökarna filmas i realtid med kameror vridna i samma vinklar. Filmerna visas rättvända och i dessa ser sig besökarna besitta möjligheten att både förskjuta och upphäva tyngdlagen.

Att uppmärksamma det som vi dagligen upplever utan att registrera inspirerar. Gravitation är ett exempel och Erika säger; ”Gravitationen håller våra fötter på jorden, ger oss en känsla av upp och ner, av tyngd och djup, den håller samman hela vårt universum. Hur vi uppfattar gravitationen är hur vi relaterar till vår omvärld.” Att i utställningen leka med sinnesintrycken är spännande och inbjuder till nya sätt att betrakta verkligheten. Allt är inte på förhand givet, det kan vara annorlunda.

Erika Janunger tog examen från Konstfack 2007 och arbetar som inredningsarkitekt på Tengboms samt som film- och musikproducent/konstnär i egen verksamhet.

Utställningen är producerad av Falkenbergs museum i samarbete med Erika Janunger.


Tillbaka