ALSTER

30.9 - 30.9

Bild #5


Bild #4


Bild #3


Bild #2


Bild #1


ALSTER

Under Malmö Gallerinatt visar Galleri Bagdad Café utställningen ALSTER med konstverk av Johan Jönsson. Utställningen innehåller bilder i olja, akvarell, litografier och grafik. Lördag 30 september är galleriet öppet kl. 18-24.


Konstnär Johan Jönsson startade Galleri Bagdad Café 1994 som 21-åring. Galleriet visar kvalitetskonst från flera tidsperioder och har en samling med stor variation på tekniker som olja, akvarell, grafik, litografi, skulptur och övrig tredimensionell konst. Galleriet som ligger centralt på Limhamn rymmer också en butik. Öppet-tider: tisd-fred 9-14 eller tid enligt överenskommelse.


Tillbaka