Bästa Biennalen: Familjevisning av "Till havs"

29.10 - 29.10

enter image description here


Bästa Biennalen: Tema Kaos.

Familjevisning av utställningen "Till havs". För familjer med barn från 7 år. Konstnären Johan Blomdell berättar på ett enkelt sätt om hur skapande kan börja i kaos. Visningen startar i konsthallens ateljé där Johan visar ett praktiskt exempel.

Bästa biennalen är en konstfestival . "Biennal" betyder att det är en festival vartannat år.


Tillbaka