Bästa Biennalen: Workshop för familjer

1.11 - 1.11

enter image description here


Bästa Biennalen: Tema Kaos.

Öppen workshop med konstnären Johan Blomdell. Ett gemensamt konstverk får växa fram med hjälp av lite annorlunda metoder. För familjer och barn från 7 år. Ingen föranmälan, men begränsat antal platser.

Bästa biennalen är en konstfestival . "Biennal" betyder att det är en festival vartannat år.


Tillbaka