Friends Forever

9.12 - 7.1

enter image description here Slätten presenterar åreta sista utställning:

FRIENDS FOREVER av ELVIRA VARGHANS & MAJA LI HÄRDELIN

Elvira Varghans och Maja Li Härdelin har ett delat konstnärskap. Under hösten har det tagit form av ett samtal i en serie brev. Samtalet består till mesta del av ord och bilder och är grundmaterial till denna utställning.

Mycket välkomna! ♥


SLÄTTEN är ett galleri i Malmö med fokus på samtida konst. Galleri Slätten inriktar sig på att lyfta fram och ställa ut kvinnliga konstnärer inom flera olika konstnärliga discipliner. Sedan starten 2015 har ett 20-tal konstnärer haft utställningar på Galleri Slätten. Slätten har två utställningsperioder per år, en på våren och en på hösten. Alla kvinnliga konstnärer är välkomna att söka. Information om hur och när en ansöker lägger vi ut på vår Facebook och Instagramsida.


Tillbaka