Henrik Lund Jørgensen, The Disappearance And Return of A Beloved

13.1 - 13.2

enter image description here

Henrik Lund Jørgensen “The Disappearance And Return of A Beloved”

Verket “The Disappearance And Return of A Beloved” tar sin utgångspunkt i dokumentärt filmmaterial. I filmen följer betraktaren ett kremeringsförlopp vilket utspelar sig i ett nybyggt krematorium. Krematoriet är designat för att via samspel mellan arkitektur, teknologi och maskiner, minska mänsklig beröring. Effektiviseringen av kremeringen är påtaglig och maskinerna har blivit programmerade att utföra handlingar med tanke på att de ska framstå respektfulla. Denna plats kombinerar effektivitet med långsam behandling och teknologi med ritual.

En besläktad tematik återfinns hos konstnären Harun Farocki. I installationen och dubbelprojektionen “Auge/Maschine” från 2000 visas en koncentrerad person som använder sina händer till att repetitivt föra in små metallstycken i en stans och på motsatt sida syns maskiner ersätta arbetaren. Industrialiseringen är en del av vår vardag och Farocki beskriver det såhär; “Industrin avskaffar handarbetet och så även ögonarbetet”. I förlängningen ställs frågan om vad gör oss mänskliga när teknologin och maskiner tar över vårt fysiska arbete.

“The Disappearance And Return of A Beloved” hämtar sitt bildspråk från klassiska kompositioner liknande de som finns i filmskaparen Carl Th. Dreyers verk. Det visuella materialet är cinematiskt uppbyggt med långa horisontella kamerarörelser, samtidigt som verket refererar till dokumentärens konventioner i form av att hålla en observerande distans till det den filmar.

Ljudet till verket är skapat genom att härma de ljud vi anser vara naturliga. En påse bönor blir till eld och bubbelplast till regn. Som en del av utställningen genomförs dessa “Tramp/Foley” ljudeffekter i form av en performance med Jakob Riis, Emeli Ek och Henrik Lund Jørgensen under tre tillfällen lördag den 13 januari. Publiken ser filmen “The Disappearance And Return of A Beloved” samtidigt som de också både ser och hör Jakob Riis, Emeli Ek och Henrik Lund Jørgensen utföra en tolkning och ett partitur av filmens realljud. Performancen är ca 25 minuter där timing mellan bild och ljud sker under hela processen.

Projektet består av initiativtagare Henrik Lund Jørgensen, ljudkonstnär och kompositör Jakob Riis, filmfotograf Martin Top Jacobsen samt improvisatör och kompositören Emeli Ek.


Henrik Lund Jørgensen är bildkonstnär med Malmö som bas och undervisar också på masterprogrammet Filmiska Processer, Filmhögskolan Valand i Göteborg. Han arbetar med video, fotografi, performance, text och installation. Utgångspunkten för hans arbete är en studie av rörliga bilder och stillbilder, hur de uppfattas och vilken effekt de har. Henrik Lund Jørgensen är utbildad vid Konsthögskolan Malmö, Högskolan för Fotografi, Valand och Filmhögskolan, Valand med examen 2014.

Mer info om konstnären: www.henriklundjorgensen.com Projektet genomförs med stöd av Kulturbryggan


Tillbaka