Intermission

29.9 - 29.9

Intermission

”Intermission är pausen i ett teaterstycke. På DELFI visas under gallerinatten verk och performance som anknyter till detta mellanrum, då handlingen inte längre pågår på scenen utan istället fortsätter utanför den.”


Tillbaka