Hjältarna från andra världskriget som talar till vår tid

11.4 - 21.4

enter image description here

Hjältarna från andra världskriget som talar till vår tid

"Om Gud skapade något vackrare än hästen, så behöll han det för sig själv" lyder ett arabiskt ordspråk.

Onsdagen den 18 april kl. 18.30 föreläser Prah och håller visning av verken.

Ishästarna från Ladoga

En natt krigsvintern 1941 attackerade finska grupper ett ryskt regemente med tusen hästar vid sjön Ladoga i Karelen. De ryska soldaterna flydde. Kvar i sjön stod tusen ihjälfrusna hästar, som ett makabert monument över krigets fasor.

I dessa hästars öde tar sig konstnären André Prahs utställning sin utgång. Från hästarna för tråden vidare till människor som under samma tid och med livet som insats gjorde stora uppoffringar för sina medmänniskor: läkaren Janusz Korcak, socialarbetaren Irina Sendler och diplomaten Raoul Wallenberg. Med sin övertygelse om människovärdets okuvlighet bjöd de motstånd mot nazismens avhumanisering och grymhet.

Arrangör: ABF Nordvästskåne och Konstfrämjandet Skåne.


André Prah är född 1941 i Maribor i Slovenien just som Ishästarna frös ihjäl, och kom till Sverige 1944. Han är utbildad på Konstfack och yrkesverksam som konstnär sedan 20 år tillbaka. 1970-1995 arbetade Prah på Expressen som tecknare och som journalist på ledar- och kulturredaktionerna. Därefter har han haft frilansuppdrag för DN, Svenska Dagbladet, New York Times', Village Voice, Månadsjournalen och otaliga tidskrifter.


Tillbaka