IT'S ALL REAL YEAH COME THROUGH

17.11 - 10.12

enter image description here

IT'S ALL REAL YEAH COME THROUGH

Hanni Kamaly

Sven och Ellida Hjorts första stipendieutställning på Skånes konstförening.

I sina konstnärliga arbeten utforskar Hanni Kamaly mänskligt medvetande, subjektivitet och dehumansitering genom att undersöka hur framställningar av den mänskliga kroppen relaterar till föreställningar om rasism och kolonialism. Kamalys process är forskningsbaserad och utgår från nyhetshändelser, science fiction, museer och postkoloniala teorier, vilket framträder i hennes skulpturer, videoverk och performancearbeten.

På Skånes Konstförening visar Kamaly nya skulpturer tillsammans med sitt senaste videoverk. I utställlningen visas metallskulpturer som rör sig mellan världar av dött materia och liv – genom deras materialitet och form blir de androidlika varelser i rummet. De förkroppsligar en spänning mellan styrka och bräcklighet när deras vertikala form skapar en skör balansakt. I sitt nya videoverk utforskar Kamaly samlandet av mänskliga kroppsdelar i museer med material samplat från historiska samlingar, filmklipp och en text av henne själv. Det är en tankekarta som kopplar samman ett kolonialt förflutet med nutiden och skapar ett kritiskt perspektiv på historiska händelser och taxonomiska system.

Till utställningen görs en publikation med texter av Hanni Kamaly, Joa Ljungberg, Iman Mohammed och Guido Santandrea som kommer att släppas samtidigt som Kamaly genomför en performanceföreläsning på Skånes Konstförening.

Hanni Kamaly är årets mottagare av Sven och Ellida Hjorts utställningsstipendium. Från och med i år kommer Skånes konstförening att ge ett årligt stipendium till en ung lovande konstnär baserad i Skåne. Till stipendiet hör en summa på 20 000 SEK till konstnären samt betald produktion till en utställning på Skånes Konstförening. Stipendiemottagaren tas fram av en stipendiegrupp tillsatt av Skånes Konstförenings styrelse. 2017 års stipendiegrupp bestod av Albin Hillervik (Skånes Konstförening), Thore Sonesson (Skånes Konstförening) och Joa Ljungberg (Curator, Moderna Museet Malmö).

Curatorer för utställningen är Albin Hillervik och Anna Wahlstedt.

Hanni Kamaly är utbildad vid Konsthögskolan i Bergen, International Academy of Art Palestine i Ramallah och Malmö Konsthögskola. Hon haft soloutställningar på bland annat Almanac Projects (London), All Welcome (Vilnius) och Tag Team Studio (Bergen) och visat sina verk i grupputställningar på Malmö Konstmuseum, Galleri Arnstedt, Sölvesborgs Konsthall, Palladium (Malmö) med flera. Hon har haft residens på IAC (Malmö) och Rupert Centre of Arts (Vilnius) och i april 2017 undervisade hon i kursen The Room Upside Down med professor Sarat Maharaj på Malmö Konsthögskola.


ENGLISH:

Sven and Ellida Hjorts first Grant Exhibition at Skånes konstförening.

In her artistic works, Hanni Kamaly investigates human consciousness, subjectivity and dehumanization, by examining how representations of the human body relate to ideologies of racism and colonialism. Kamaly’s process is research based and responds to news events, science fiction, museums and post-colonial theory, which are made evident in her sculptures, video, and performance works.

At Skånes konstförening, Kamaly is presenting new sculptures alongside a new video work. In the exhibition, metal sculptures move between the realm of dead material and life – through their materiality and form they become android-like creatures in the space. The sculptures embody a tension between strength and fragility, as their verticality is a precarious balancing act. In her new video work, Kamaly examines the collecting of human body parts in museums, sampling material from historical collections, film clips, and her own text. A mind-map connecting the colonial past with the present grants a critical perspective on the impact of historical events and taxonomic systems.

As part of the exhibition a publication with texts by Hanni Kamaly, Joa Ljungberg, Iman Mohammed and Guido Santandrea will be released alongside a performance lecture at Skånes Konstförening.

Hanni Kamaly is this year’s recipient of the Sven and Ellida Hjorts Exhibition Grant. Starting in 2017, Skånes konstförening will grant an annual stipend to a young artist based in Skåne. The artist is awarded 20 000 SEK and receives a production fee to produce an exhibition at Skånes konstförening. A committee appointed by the board at Skånes konstförening chooses the recipient. The committee of 2017 consisted of Albin Hillervik (Skånes Konstförening), Thore Sonesson (Skånes konstförening) and Joa Ljungberg (Curator, Moderna Museet Malmö).

The exhibition is curated by Albin Hillervik and Anna Wahlstedt.

Hanni Kamaly is educated at the Bergen Art Academy, International Academy of Art Palestine in Ramallah and Malmö Art Academy. She has exhibited her works in solo exhibiton at Almanac Projects (London), All Welcome (Vilnius) and Tag Team Studio and participated in solo exhibitions at Malmö Art Museum, Galleri Arnstedt (Östra Karup), Sölvesborgs Kunsthalle, Palladium (Malmö) among others. She has had residencies at IAC (Malmö) and Rubert Centre of Arts (Vilnius) and in 2017 she taught within the course The Room Upside Down with professor Sarat Maharaj at Malmö Art Academy.


Tillbaka