Járnbrautarmálið / A Railway Case

10.2 - 10.3

enter image description here


Járnbrautarmálið / A Railway Case

Eva Rocco Kenells utställning utgår från ett orealiserat järnvägsprojekt. En undersökning som leder fram till poeten och entreprenören Einar Benediktsson (1864-1940), på Island känd som en stor och betydelsefull man. Men Járnbrautarmálið / A Railway Case berättar en annan historia: om Benediktsson som föga framgångsrik. Och om ett historiskt arv av kultur, entreprenörskap och modernitet som fått ekologiska och ekonomiska konsekvenser i vår samtid.

Som en del av en serie utställningar och programpunkter på Konstfrämjandet Skåne under 2018, med fokus på länkarna mellan bildning, kultur och samhällsutveckling.


Eva Rocco Kenell's exhibition takes as its point of departure an unrealized railway project, and unfolds into an investigation of the poet and the entrepreneur Einar Benediktsson (1864-1940), in Iceland famous as a significant man. Járnbrautarmálið / A Railway Case, however, tells another story: one about Benedictson as unsuccessful. And about a historical heritage based on entrepreneurship that has had current ecological and economic consequences.

As part of a series of exhibitions, talks and events at Konstfrämjandet Skåne in 2018 focusing on relationships betwen education (bildung), culture and social development.


Tillbaka