Jerry Uelsmann - Där jag mötte mig själv

11.8 - 29.10

Bild #1

Där jag mötte mig själv

Jerry Uelsmann (US) är en föregångare inom surrealistiskt fotografi och fotomontage. I mörkrummet skapar han drömlika världar som ser ut att vara hämtade från ett annat universum. Med ett intresse för människans undermedvetna ställer Uelsmann frågor om vår yttre och inre verklighet.

Decennier innan födelsen av digitala bildbehandlingsprogram som Photoshop, skapade Uelsmann fotomontage genom att kombinera flera negativ i mörkrummet. Med relativt enkla analoga mörkrumstekniker, som skuggning, efterbelysning och kontrastfilter har Uelsmann gjort sig känd för sin hantverksskicklighet. Sömlöst sammanfogar han upp till sju olika negativ i varje bild. Fotografi handlar i Uelsmanns bildvärld inte om att fotografera tingen för vad de är, utan för vad de kan vara. Träd blir till jättelika maneter som viktlöst svävar över ett fjällandskap; ett vattenfall övergår till en trädstam innan det når marken; vatten forsar ut ur en målning föreställande ett öppet hav.

Uelsmanns karriär tog fart i USA under 1960-talet och idag anses han vara en pionjär inom fotomontage och multipla exponeringar. Fram till 1970-talet dominerades den amerikanska fotoscenen av fotografer som strävade efter att avbilda verkligheten med största möjliga skärpa och detaljrikedom. Med sina poetiska och fantasieggande bilder utmanade Uelsmann den rådande uppfattningen om vad fotografi kunde vara. Tillsammans med fotografer som Duane Michals (f. 1932) och Robert Heinecken (1931–2006) kom han att skapa ett nytt paradigm inom amerikanskt fotografi.

Där jag mötte mig själv består av 48 fotomontage, flera av dem aldrig tidigare utställda. Med bilder av landskap, skogar och hav där naturlagar och gravitationskraft verkar ha upphört att gälla, visas för första gången en utställning som fokuserar på naturen i Uelsmanns bilder. Titeln är hämtad från Uelsmanns fotografi Small Woods Where I Met Myself från 1967 och utställningen är kuraterad av Moa Petersén – fil. dr. i konsthistoria och visuella studier samt Anna-Karin Andersson – intendent vid fotogalleriet [format].

Obs! Utställningen har stängt den 27–29 september och öppnar igen den 30 september kl 18.


Jerry Uelsmann (f. 1934) bor och är verksam i Gainesville, Florida. 1960 tog han en Master in Fine Art vid Indiana University och samma år började han undervisa i fotografi vid University of Florida i Gainesville. 1974 blev Uelsmann professor i konst vid universitetet och idag är han pensionerad från sitt arbete som lärare men är fortfarande verksam som konstnär. Uelsmanns verk har ställts ut i ett hundratal separatutställningar och hans fotografier finns i en rad permanenta samlingar däribland Museum of Modern Art i New York, Victoria and Albert Museum i London och Moderna Museet i Stockholm. Uelsmann mottog 2015 det prestigefyllda priset The Luice Award för ‘Achievement in Fine Art’.


Tillbaka