KATJA HØST (NO) As long as there is light

10.3 - 21.4

enter image description here

enter image description here

Katja Høst (född 1972) är en konstnär som arbetar med foto fotografi och video och bor och arbetar i Oslo, Norge. Hon studerade fotografi vid Konsthögskolan och Designskolan i Köpenhamn. Høst har gjort utställningar på ett stort antal platser i Norge (t ex Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Preus museum, UKS.) Samt internationellt (t ex St Petersburg, Toronto, Montreal, New York, Stockholm, Köpenhamn).

I utställningen As long as there is light på Digitaliseum visas ett urval av fotografier från konstnärens senaste fotobok, Dasein, tillsammans med nya och äldre videoarbeten. Dasein är resultatet av Høsts återgång till konst och fotografi, fem år efter att hon omskolat sig i ett försök att sluta som konstnär. Nödvändigheten av en fotografisk övning pressade sig ändå till konstnärens nya vardag och öppnade ett nytt sätt att fotografera i sitt arbete. "Med min kamera som krycka och följeslagare fångade jag glimt av tid, min tid. Huset upp på gatan. Vårt trötta badrum. Kelly svävande i luften över trampolin. Skulle detta verkligen vara mitt fotografi? "

Høsts uttryckssätt är mycket projektberoende och sträcker sig från ljudinstallationer till att forma landskap. Fotografering och video håller dock en framträdande plats. Hennes arbete handlar om identitet som en flexibel och kontextberoende enhet. Parametrar i sociala situationer, kollektiv förståelse och politiska konstruktioner påverkar hur vi förstår oss själva och världen runt oss. Dessa parametrar, och hur de påverkar oss, är målet för hennes undersökningar.


ENGLISH: Katja Høst (born 1972) lives and works in Oslo, Norway. She studied Photography at the Bergen Academy of Arts and Copenhagen School of Design. Høst has exhibited in a wide range of places in Norway (e.g. Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Preus museum, UKS.) as well as internationally (e.g. St. Petersburg, Toronto, Montreal, New York, Stockholm, Copenhagen).

In the exhibition As long as there is light at Digitaliseum, a selection of photographs from the artists latest photobook, Dasein, are presented together with new and older video pieces. Dasein is the result of Høst’s return to art and photography, five years after she retrained in an attempt to quit as an artist. The necessity of a photographic practice nevertheless pushed itself on to the artist's new everyday life and opened up a new approach to photography in her work. “With my camera as crutch and companion, I captured glimpses of time, my time. The house up the street. Our tired bathroom. Kelly suspended in midair above the trampoline. Could this really be my photograph?”

Høst’s means of expression are highly project-dependent and range from sound-installations to shaping landscapes. However, photography and video hold a prominent place. Her work is concerned with identity as a flexible and context-dependent entity. Parameters in social situations, collective understanding and political constructions influence how we understand ourselves and the world around us. These parameters, and how they influence us, is the target of her investigations.


Tillbaka