LARS ARRHENIUS (SE) Samhällsteater

28.4 - 22.9

enter image description here

enter image description here

enter image description here


Lars Arrhenius föddes i Stockholm 1966, där han arbetar som konstnär. Han arbetar främst med video och i sina arbeten fokuserar han på digital teknik som ett uttryck.

Lars Arrhenius har länge arbetat, analyserat och format vårt samhälle och kollektivt beteende som i hans tidigare verk "A-Z", "The Street", "Habitat" och "The Big Store". Tillsammans med författaren har Eric Ericsson också spelat "Välkommen till samhället" och skidalbumet "Songs from Society" .och har visat sitt konstverk, filmer och ornament runt om i världen.

Han är bland annat representerad av Moderna Museet, Nationalmuseet, Göteborgs konstmuseum, Malmö konstmuseum, Stadsmuseet, Stuttgarts konstmuseum och Victoria- och Albertmuseet i London. Hans senaste utsmyckning är "Cuckoo Clock", som är en 24-timmars film på T-Central i Stockhom.

När Lars inte gör konst skriver han också Grammis nominerad musik, gör företagsspel och tv-serier Bon.

ENGLISH: Lars Arrhenius was born in Stockholm in 1966, where he works as an artist. He works mainly with video and focuses on digital technology as an expression.

Lars Arrhenius has worked for a long time, analyzed and shaped our society as well as collective behaviors like in his previous works "A-Z", "The Street", "Habitat" and "The Big Store". Together with the author Eric Ericsson has also made the game "Welcome to society" and the ski album "Songs from Society" .and has shown his artwork, films and ornaments around the world.

He is represented among other things, the Modern Museum, the National Museum, the Gothenburg Art Museum, the Malmö Art Museum, the Stedelijk Museum, the Stuttgart Art Museum and the Victoria and Albert Museum in London. His latest adornment is "Cuckoo Clock" which is a 24-hour movie at T-Central in Stockhom.

When Lars does not make art, he also writes Grammis nominated music, makes company games and TV shows Bon.


Tillbaka