Making Room

2.2 - 25.2

enter image description here enter image description here

MAKING ROOM: Att göra plats, att göra rum eller ett rum för görande

Under februari ställer Galleri CC ut tre internationella performancekonstnärer som alla kommer att skapa sina egna rum i galleriet. Verken uppförs på vernissagedagen och den resterande tiden kommer dokumentationen och spåren att utgöra själva utställningarna. Först ut, fredagen 2 februari, är Marte Edvarda Tidslevold (NO) som kommer genomföra verket 'Tell me your dreams and I will make them come true' samtidigt som Tim Bishop (UK) genomför sitt verk 'Imagined Scenario'. Konstverken kommer pågå under hela vernissagekvällen, så det går bra att droppa in. Marte skapar personliga möten mellan människor. Hon arbetar med performance/installationer där textilier och taktilitet ofta har en framträdande roll. Tim arbetar med performance/installation och film och är intresserad av hur det går till när människor knyter an till varandra. Vernissagen pågår 18.00 till 21.00 och utställningen sedan till 11 februari. Nästa på tur är Boris Nieslony (DE), en av grundarna till det legendariska performancekollektivet Black Market International som kommer att genomföra två soloverk i galleriet. Ett på torsdagen 15 februari kl 18 och ett dagen efter, fredagen 16 februari kl 18. Boris har sedan 60-talet varit en del av konsten med sina poetiska, politiska verk. Han har inspirerat generationer av konstnärer med sin visuella poesi vars rötter går tillbaka till Fluxus-rörelsen. Kom i tid till dessa event för att vara säker på att få plats och för att inte missa verken. Vernissagen pågår 18.00 till 21.00. Boris utställning pågår sedan till 25 februari.


MAKING ROOM: Making a room, creating space or a room for creating.

In MAKING ROOM - Performance Exhibition three international performance artists will create their own rooms in Gallery CC. The works will be performed during the openings and the remaining time, documentation and the traces of the pieces will constitute the exhibition. Friday February 2, Marte Edvarda Tidslevold (NO), will perform her work 'Tell me your dreams and I will make them come true' while Tim Bishop (UK) performs his work 'Imagined Scenario'. The artwork will last throughout the night, so it's fine to just drop in. Marte creates personal meetings between people. She works with performance / installations where textiles and tactility often play a prominent role. Tim works with performance / installation and film and is interested in how people connect to each other. The grand opening is 18:00 to 21:00 and the exhibition will be up until February 11th. Next up is Boris Nieslony (DE), one of the founders of the legendary performance collective Black Market International. Boris will perform two pieces in the gallery, one on thursday February 15th at 18:00 and a second piece the day after, on friday February 16th at 18:00. Boris has since the 1960s been part of the art world with his poetic political works. He has inspired generations of artists with his visual poetry that can be traced back to the Fluxus-movement. Be on time for these events to be sure to get a space and to not miss the work. The openings will be between 18:00 and 21:00 and the following exhibition will continue until February 25th.


Tillbaka