Målningar, Per Johansson

7.4 - 22.4

enter image description here enter image description here enter image description here enter image description here

Målningar, Per Johansson

Ny serie målningar av berglandskap i Norge och Kina. Inspirationen för dessa målningar kommer från hans erfarenheter av bergen och från det kinesiska landskapsmåleriet och deras tankar om naturens betydelse. Där handlar det inte bara om att skildra bergen som de ser ut, målet är snarare att fångs naturen själ. Naturen ses som gudomlig och ett sätt att nå upplysning. På samma sätt försöker Per Johansson skapa sin egen bild av bergen som han upplevde dem. Magnifik, mystisk och närvarande.

Så här berättar han själv om sina verk:

In my new paintings I am inspired by the mountains of Norway and Faroe Islands. These dramatic landscapes evokes existential questions about life. To walk through them, look out to the horizon makes me feel closer to nature. Whether it is a stormy or calm day it is always a beautiful and spiritual experience to be there in the moment. It makes me silent and peaceful. That feeling of being there, in the wild nature, in silence is what I want to express on the canvas and to the viewer.


Tillbaka