MÅNADENS FORMGIVARE: Hanne Pålsson

1.11 - 26.11

Bild #1


MÅNADENS FORMGIVARE: Hanne Pålsson

Form/Design Center och DISK (Designer i Skåne) presenterar Månadens Formgivare Hanne Pålsson. Hanne är industridesigner och produktutvecklare av trygghetslarmet Vevios. I oktober tilldelades hon Region Skånes designstipendium 2017.

Vevios är ett mobilt och ergonomiskt trygghetslarm som fungerar även utanför hemmet. Syftet med det innovativa armbandet är att hjälpa äldre och kroniskt sjuka – men också personer som lever under hot. I mars 2017 grundade Hanne företaget Stylos Design AB och under våren blev Vevios utvalt som finalistbidrag i världens största Wearable Technology Conference-mässa i München. Parallellt deltog hon i accelerator-programmet Fast Track på Minc i Malmö och arbetar nu heltid med produktutvecklingen av Vevios.

Vevios trygghetslarm började som ett examensarbete vid industridesign-utbildningen vid Lunds Universitet och baserades på Hannes egna erfarenheter av sommarjobb under studietiden inom hemtjänsten. Efter examen vidareutvecklade Hanne en första teknisk prototyp på studentinkubatorn Venture Lab på Ideon i Lund och tog även patent på larmet.

Produkten har nu fått ökade investeringsbidrag som möjliggör utvecklingen av mer avancerade testprototyper. Dessa prototyper kommer under våren 2018 testas på ett antal äldre användare för vidare uppföljning och förfining.

Tack vare stor medial uppmärksamhet under 2017 (SVT, Sveriges Radio, Sydsvenskan och Reuters m.fl.) har Vevios fått positiv respons både från äldre och anhöriga med kunskap om dagens bristfälliga trygghetslarm. Vidare har även etablerade teknik- och mobiltelefonföretag visat intresse för att samarbeta. Detta har ökat utsikterna för Hanne att introducera ett nytt mobilt trygghetslarm på marknaden redan 2019 som både ger frihet och trygghet för brukare.


Tillbaka