Månadens formgivare: Nina Johanna Christensen

2.9 - 1.10

Bild #3


Bild #2


Bild #1


Form/Design Center och DISK (Designer i Skåne) presenterar Månadens Formgivare.

Nina söker i sitt arbete efter en enkelhet och råhet. Hon inspireras av olika delar av den fysiska arbetsprocessen med hantverket glasblåsning, till exempel rörelsen när hon snurrar på det varma glaset på pipan, och glasets rörelse när det är varmt och flytande.

Just nu jobbar hon på ett projekt där hon vill beskriva ett tidsförlopp med hjälp av vatten och klart glas. Formmässigt har hon utgått ifrån sfären, som här får stå för en slags nollpunkt. Tankarna har kretsat kring det vakuum som kan uppstå efter en intensiv period.

Skånes vatten är mycket kalkrikt och det lämnar oönskade avlagringarna på glas. Nina har fördjupat sig i de mönster som uppstår när vattnet avdunstar och försökt bevara och förstärka dem och ge dem en ny roll och ett värde.

På Form/Design Center visar Nina delar av sitt pågående projekt samt sin bruksserie ”A Material in Motion”.


Tillbaka