Maria Lindberg

18.9 - 25.11

Maria Lindberg

Samtidigt visas: Jacqueline De Jong & The Situationist Times: Same Player Shoots Again!

Kl 19, 21 och 23: Kvartslånga visningar av utställningen.

Kl. 19-22 Drop in workshop i K-salen.

Hösten på Malmö Konsthall inleds med en separatutställning med Maria Lindberg (född 1958, Sverige), och ett mindre utställningsprojekt tillägnat tidskriften The Situationist Times och dess redaktör Jacqueline de Jong (född 1939, Nederländerna). Maria Lindberg är kanske mest förknippad med teckningen, den konstnärliga teknik som hon ständigt återkommit till och genom åren favoriserat och gjort till sitt speciella uttrycksmedel. Utställningen på Malmö Konsthall innehåller mycket riktigt ett stort antal motiv som experimenterar med pappret som underlag, idé, utförande, och som öppnar en dörr till en hel värld som kan uppfattas som Maria Lindbergs. Presentationen på Malmö Konsthall ger även konstnären möjligheter att översätta teckningens dimension i en större skala och arbeta i dialog med utställningssalarna, till exempel i verk utförda direkt på väggen.


Tillbaka