Material Driven Design

3.2 - 25.2

Bild #1


Material Driven Design

Produktdesignstudenter på Malmö universitet har under hösten 2017 arbetat med Material Driven Design (MDD), vilket betyder att de vänder på designprocessen och materialet blir utgångspunkten.

Arbetet har delats upp i tre huvudgrupper: * DIY, Do It Yourself där gruppen arbetar med textilrester (ett material som idag har stora avfallsproblem). * CIY, Cook It Yourself, gruppen utvecklar här sina egna bio-plaster. * GIY, Grow It Yourself, här odlas och utvecklas kombucha (fermenterat te) till nya områden och möjligheter.

I MDD delas processen upp i flera steg. Skapa, förstå, analysera, användarstudier, utvärdera, materialvision leder till ett resultat.

Den stora utmaningen är att hitta nya designmöjligheter för dessa nya material.

I januari 2018 presenterar 10 grupper vad de kommit fram till genom MDD. Vilka nya material har skapats och vilka koncept- eller designlösningar får vi se?


Tillbaka