MESH – Martina Funder, Peter Kozek, Cornelia König, Barbara Szüts & Michael Wegerer

10.2 - 4.3

Bild #3


Bild #2


Bild #1


MESH – Martina Funder, Peter Kozek, Cornelia König, Barbara Szüts & Michael Wegerer

Galleri Rostrum presenterar fem konstnärer från det konstnärsdrivna Kunstverein Baden – Martina Funder, Peter Kozek, Cornelia König, Barbara Szüts och Michael Wegerer.

Under 2017 var Kunstverein Baden utställningsprogram centrerat kring tematiken frihet och fokuserade på de olika sätt frihet kan i det fördolda omvandla sig till en form av mer eller mindre frivilligt slaveri. 2018 följs detta fokus upp med Barthes tema om att bo tillsammans i grupper, vilket inkluderar individens frihet. Med andra ord, det dialektala avståndet och samhörigheten, eller åtminstone medvetandet om att en specifik gemenskap och samhälle inte behöver upplevas som sådan - en "community of those who have no community," som Georges Bataille uttryckte det. Detta tar oss helt och hållet tillbaka till frågan om frihet.

I sin självbetitlade föreläsningsserie vid Collège de France för 40 år sedan, undersökte Roland Barthes individens "idiorhythmias" i grupper för olika beröringspunkter genom litterära exempel. Bland dem fanns Thomas Manns "The Magic Mountain", som under ljuset av mekanismernas tid undersökte en samhällsbildning av individer förenade i ett mikrokosmos av bergens sanatorium på obestämd tid - där den individuella rytmen överlappar med existerande allmänna strukturer. Det visar sig i slutändan att det trevliga samhället utanför "flatlands" är en storslagen illusion. Så mycket är tydligt - att det sätt vi lever på tillsammans kan endast vara en experimentell uppsättning. De fem medlemmarna i Kunstverein Baden fokuserar på samexistensens genom "idiorhythmias" från olika vinklar.

Utställningen innehåller verk av Martina Funder, Peter Kozek, Cornelia König, Barbara Szüts och Michael Wegerer där fyra av konstnärerna kommer att vara på plats på Rostrum.

Detta är ett utbytesprojekt som syftar till att fördjupa en dialog och utbyta erfarenheter mellan de båda gallerierna, som inleddes under våren 2016.

Se mer på: www.kunstvereinbaden.at och www.rostrum.nu


Tillbaka