Norbert Robles och Jan Hilmersson

13.1 - 4.2

enter image description here

enter image description here

enter image description here

enter image description here

Norbert Robles och Jan Hilmersson

Norbert Robles, född 1953 i Frankrike men som via Skövde och Göteborg landat i Lund. Han arbetar i flera olika tekniker, experimenterar med collage etc. men handkolorerad koppargrafik är nog det första man tänker på när det gäller honom. Det finns något lekfullt, livsbejakande i det mesta han producerar. Till det bidrar människofigurernas utformning och uttryck, men också de distinkta linjernas svepande svängar, liksom de abstrakta färgformationernas dans. I en del bilder anar man influenser från Matisse, fast Robles uttryck måste ändå sägas vara hans eget. Han hanterar färgen på ett sätt som möjliggör för olika intensiva kulörer att samsas på samma yta. Vissa grafiska verk är påfallande dekorativa, men på ett sätt som tillåter det rent konstnärliga att spela huvudrollen.

Jan Hilmersson, Konstsmeden från Vadsboslätten som varit verksam sedan 1979. Han arbetar främst med järn, koppar och gjutjärn. Inspirationsmaterial finner han på sina promenader och i sin egen trädgård i form av naturföremål som sedan processas genom olika tekniker. Ofta med hjälp av foto. Sedan 1991 är Jan anställd som lärare vid HDK Stenebyskolan, avdelningen för Konstsmide-Metallhantverk.

"Med mitt formspråk vill jag utforska livet i ytorna och konturerna hos glömda ting. ” Jag tar hand om spår som andra har lämnat. Tiden suddar ut tingens namn, och fram träder nya…….”

Jag vill förhålla mig till nuet på ett sådant sätt att ett otvunget möte mellan – tanke – icke tanke och materialet jag arbetar med förenas till poesi."


Tillbaka