Odd-Eye

13.1 - 4.2

enter image description here

ZSUZSANNA LARSSON GILICE OCH KRISTINA SCHMID

Vi tänker på begreppet ODD-EYE som att vi har varsin blick som skevar, men ändå får syn på något och varandra. Kanske handlar det om dolda berättelser och ett stillsamt och intensivt betraktande av världen.


Tillbaka