Petter Pettersson: "Jordväktare"

15.9 - 25.11

Bild #1


Petter Pettersson, född 1942 och uppvuxen mellan Skanör och Falsterbo.

"Jag var ett ensambarn, uppväxt mellan de två byarna. Jag bytte skola och kamrater vartannat år för att få en jämn fördelning i kommunens utgifter och fick därför aldrig någon hemortsrätt på någotdera stället. Människorna föreföll mig ofta otäta och vaga i konturen.

Istället drogs jag ut till stigarna och sandfälten. Stränderna gjorde mig lycklig. De små och stora varelser som levde och härskade i dessa riken gjorde ett djupt intryck på mig och föreföll mig besitta en obönhörlig och helande kraft som består än idag…"

Utbildningar: Konstakademin i Stockholm, 1965-70

Representerad bl a: Nationalmuseum, Malmö Museer, Moderna Museet, British Museum, London.

Utmärkelser: Kungliga konstakademins akvarellstipendium 1997 Grafikens hus stora grafikpris 2001 2:a pris i 2015 års internationella grafikbiennal, Kazan


Tillbaka