Practise Practice

16.1 - 17.2

enter image description here

Practise Practice

Obs! öppettider kommer att variera under utställningsperioden.

Sedan mer än ett årtionde har ”konstnärlig forskning” varit modeordet för konstvärlden. Doktorandutbildningar har skapats och ett flertal internationella konferenser och seminarier har genomfört för att kartlägga terminologin och de olika positioner som konstnärer kan ta i förhållande till forskningsbaserad praktiker.

Året 2018 på Skånes konstförening börjar med att presentera ett samarbete med Malmö Konsthögskola. Under läsåret 2017-2018 undersöker 15 magisterstudenter konceptet konstnärlig forskning i kursen Practise Practice som initierats av Maj Hasager och Matts Leiderstam. Studenterna arbetar med olika projekt utifrån sina egna konstnärliga praktiker samtidigt som de tillsammans undersöker, med en kritisk blick, begrepp som ”konstnärlig kunskap” och ”konstnärlig forskning” i en bredare mening.

Från och med januari 2018 flyttar kursens sin verksamhet till Skånes konstförening som kommer att vara värd för kursens aktiviteter under en månad. I och med flytten kommer ”konstnärlig gestaltning” och ”tänkandet genom det visuella” sättas i centrum i rum – utrymmena kommer att brukas för att testa dessa olika praktikerna. Långsamt kommer aktiviteterna att bli mer publika – inbjudningar till olika evenemang och presentationer kommer att ske löpande.

Medverkande studenter: Rune Elkjær Rasmussen David Torstensson Marta Gil Nanna Ylönen Marija Griniuk Sanna Blennow Clifford Charles Alexandra Hunts Karoline Sætre Anna Skov Hassing Rannveig Jonsdottir Ursula Beck Aya Maria Urhammer Rebecca Holmström Cecilia Jöhnsson

ENGLISH

For more than a decade, "artistic research" as a concept has been a buzzword in the art world. Doctoral programs have been created and several international conferences and seminars have been conducted to map the terminology and the different positions that artists can take in relation to research-based practice.

In the New Year, Skånes konstförening will launch a collaboration with the Malmö Art Academy. During the academic year 2017-2018, fifteen master students examine the concept of artistic research as part of the course Practise Practice, initiated by Maj Hasager and Matts Leiderstam. The students work with different projects based on their own artistic practice, while at the same time, they critically investigate "artistic knowledge" and "artistic research" in a wider sense.

In January the course moves its activities to Skånes konstförening for a month. With the move, “artistic knowledge” and “thinking through the visual” will be centered in space – the rooms will be used to test different practices. The activities will slowly become more public and invitations to different presentations and events will be announced online as they are developed.


Tillbaka