SABINA JACOBSSON (NO) The Collectors

11.11 - 28.2

enter image description here

SABINA JACOBSSON (NO) The Collectors

Jacobsson är en film-, foto- och installationskonstnär. Född 1967 i Visby. 
Hon utexaminerades från Konsthögskolan i Trondheim Norge 2000. Jacobsson har haft flera utställningar i Norge och utomlands. Hon arbetar med videodesign för dans, musik och teaterföreställningar samt är föreläsare vid olika konstskolor i Oslo. Jacobsson mottog garanterad inkomst för konstnärer från den norska regeringen 2012.

Under utställningen Trøndelag 2016 fick hon den hedervärda titeln NTNU artist 2016/2017.
 Hon har ställt ut på Nikolaj Kunsthall i Köpenhamn, Museet för Fotokunst Brandts i Odense, Luleå Konsthall, Bomuldsfabriken Arendal och vid flera internationella filmfestivaler etc.


Sabina Jacobssons arbete speglar kulturella anknytningar och sociala strukturer i sammanhang av sociala institutioner, roller, statuspositioner och relationer mellan grupper och individer som reglerar sociala beteendemönster. Hon arrangerar berättelser om kulturell solidaritet / samförstånd tillsammans med politiska frågor genom exempelvis videoinstallationer både inom och utanför det offentliga rummet. Vid flera projekt med konstnärlig samverkan har Jacobsson fått möjlighet att arbeta med olika uttryck, både på scenen och i gallerier, vilket har resulterat i och bidragit till hennes mångfacetterade uttryck.

ENGLISH Jacobsson is a film, photo, and installation artist. Born 1967 in Visby. She graduated from The Academy of Fine Arts in Trondheim Norway 2000. Jacobsson has had several exhibitions/screenings in Norway and abroad. She works with videodesign for dance, music and theatre performances and she is a lecturer at different schools in Oslo. Jacobsson received Guaranteed Income for Artists from the Norwegian Government in 2012.

During Trøndelag exhibition in 2016, she recieved the honorable title NTNU artist 2016/2017. Jacobsson has exhibited at Nikolaj Kunsthall in Copenhagen, Museet for Fotokunst Brandts in Odense, Luleå Konsthall, Bomuldsfabriken Arendal and at several international filmfestivals etc.

The main content of her work reflects cultural affiliation and social structures in settings of social institutions, roles, status positions, and relations between groups and individuals that regulates social patterns of behavior. She stage-manage narratives (stories/tales) about cultural solidarity/togetherness along with political issues through for instance video installations both within and outside public spaces. Through several projects of artistic collaborations, Jacobsson has been given the opportunity to work with different expressions, on stage as well as in gallery spaces, which has resulted in/contributed to her multifaceted expression.


Tillbaka